SOOVITAME OMA RAAMATUID. ENAMIK SAADAVAL RAAMATUPOODIDES. Lühitutvustused.

MEILT SAAB TELLIDA LOENG-VESTLUSI:
  • Teatritasku kohtumised – jutud teatrist ja elust, u 2 tundi. Tel 504 7005 (Margus)
  • Tasakaaluaed – aiaelu võimalikkusest koos putukatega, u 1,5 tundi. Tel 526 9787 (Viio)
PRAEGU PÄEVAKORRAL:
Ühe kordustrüki ettevalmistus.


Tekstitööd
Kuna materjalid on nii erinevad, on meil kokkuleppehinnad.
  •  Kirjutamine. Kirjad, artiklid, tootetutvustused jms. Kirjutamise tasu sõltub tekstist ja selle keerukusest.
  • Toimetamine ja korrektuur. Toimetamise (stiili silumine, liigendus jms, mis muudab teksti loetavamaks; faktide kontroll) ja korrektuuri (keelevigade parandus) aluseks on Eestis tavapäraselt kehtiv (arvuti)lehekülje maht - üks lehekülg ehk 1800 tähemärki koos tühikutega. Raamatukäsikirjade puhul arvestame ka ajatööna. (Vt meil viimastel aastatel toimetatud raamatuid.)
  • Teksti kokkupanek. Teksti koostamine tellija materjali põhjal.
  • Trükised. Trükise tekstiosa korrastamine (et mahuks, et oleks liigendatud ja loetav) ja muu materjali paigutus (n-ö makett) tellija materjalist.
  • Muu. Kõik, mis tekstidega seotud. Näiteks kodulehtede keeleline ülevaatus jms.
    
Fototööd