PRAEGU PÄEVAKORRAL!
Kaks mahukat raamatukäsikirja on toimetamisel.
Uusi toimetamise tellimusi saab võtta 2018. aasta alguses.

PÕHIKAUBAD


Tekstidega seotu:


  • Kirjutamine. Kirjad, artiklid, tootetutvustused jms. Kirjutamise tasu sõltub tekstist ja selle keerukusest. Kokkuleppehind või autoritasu.
  • Toimetamine ja korrektuur. Toimetamise (ka raamatukäsikirjad) ja korrektuuri hinna aluseks on Eestis tavapäraselt kehtiv (arvuti)lehekülje maht - üks lehekülg ehk 1800 tähemärki koos tühikutega. Pikemate tekstide korral soodsam hind. Tudengite-õpilaste uurimuste-lõputööde puhul erisoodustus.
       Ettekujutuse saamiseks: taksid Eestis tavaliselt toimetamiste puhul umbes 3 - 5,5 eurot (on ka 6,5 
       euroga tegijaid), vaid korrektuuri tegemise puhul 2 - 5 eurot lehekülg. Kuna materjalid on nii erine-       vad, on meil hind kokkuleppeline
.

  • Teksti kokkupanek. Teksti koostamine olemasoleva materjali põhjal
       Hind sõltub materjalist, on kokkuleppeline.

  • Trükised. Trükiste koostamine
       Hind sõltub materjalist ja mahust ning on kokkuleppeline.

  • Muu. Võimalik kokku leppida ka pikemaajalisemaid töid (nt veebitekstide toimetamine, keeleline ülevaatus vms).
       Kokkuleppehind või tasu arvestus tööks kulunud aja järgi tunnihinna alusel.Fotodega seotu:

  • Looduspildid, kultuuriloolised pildid. Looduspilte saab valida kodulehe kogust. Kui seal vajalikku pole, helistage või kirjutage. (Teatri)kultuuriloolisi pilte saab tellida vaid kodulehe valikust.     
       Hind ajakirjanduses a´20, muudes trükistes sõltub piltide hulgast, on kokkuleppeline.

  • Nostalgiapildid. Eritellimusel nostalgiapildid kunagistest tähtsatest paikadest.
  • Ilupildid. Ilupildid, mida raami panna.
       Hind sõltub suurusest.


TEATRITASKU-KOHTUMISED:

       Hind kokkuleppeline.